آموزش های سایت لرن سورس

HTML

زبانی برای ساخت صفحات و ساختمان یک وب سایت

یادگیری HTML

CSS

زبانی برای چگونگی طراحی ظاهری صفحات در یک وب سایت

یادگیری CSS

Bootstrap

مشهورترین فریمورک موجود برای طراحی یک وب سایت واکنش گرا

یادگیری Bootstrap

JavaScript

زبانی برای برنامه نویسی سمت کلاینت در صفحات یک وب سایت

یادگیری JavaScript

JQuery

کتاب خانه ای از جنس جاوا اسکریپت برای ساده کردن برنامه نویسی در یک سایت

یادگیری JQuery

AngularJS

فریمورکی از جنس جاوا اسکریپت برای توسعه صفحات در یک وب سایت

یادگیری AngularJS

#C

زبانی قدرتمند برای برنامه نویسی و تولید برنامه های کامپیوتری و وب

یادگیری #C