آشنایی با عناصر کدهای کامپیوتری در HTML

برای نمایش کد های کامپیوتری HTML تگ هایی را فراهم آورده است که به نمایش بهتر آنها کمک میکند. در این فصل به تگ هایی از این دست خواهیم پرداخت.


 نمونه ای از کد کامپیوتری

<code>
x = 5;<br>
y = 6;<br>
z = x + y;
</code>
خودتان امتحان کنید

عنصر <kbd> برای ورودی های صفحه کلید

عنصر <kbd> در HTML ورودی کاربر را مشخص میکند مانند ورودی های صفحه کلید.

متنی که داخل تگ <kbd> قرار میگیرد، معمولا در مرورگر با فونت monospace نمایش داده میشود.

<p>Save the document by pressing <kbd>Ctrl + S</kbd></p>
خودتان امتحان کنید

عنصر <samp> برای نمایش خروجی های برنامه

عنصر <samp> در HTML خروجی یک برنامه و یا خروجی یک سیستم محاسباتی را مشخص میکند.

متنی که داخل تگ <samp> قرار میگیرد، معمولا در مرورگر با فونت monospace نمایش داده میشود.

<p>If you input wrong value, the program will return <samp>Error!</samp></p>
خودتان امتحان کنید

عنصر <code> برای نمایش کد های کامپیوتری

عنصر <code> برای نمایش کد های کامپیوتری در مرورگر استفاده میشود.

متنی که داخل تگ <code> قرار میگیرد، معمولا در مرورگر با فونت monospace نمایش داده میشود.

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
خودتان امتحان کنید

دقت داشته باشید که عنصر <code> فضاهای خالی و خطوط جدید را در خروجی نادیده میگیرد.

برای حل این مشکل میتوان عنصر <code> را داخل تگ <pre> قرار داد :

<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>
خودتان امتحان کنید

عنصر <var> در HTML برای متغیر ها

عنصر <var> یک متغیر را تعریف میکند.

متغیر میتواند متغیری در عبارات ریاضی باشد و یا متغیری در یک برنامه کامپیوتری :

Einstein wrote: <var>E</var> = <var>mc</var><sup>2</sup>.
خودتان امتحان کنید

 

منتشر شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۶ حمید رضا ملکی ۱۲۹۶ بازدید
دیدگاه ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده

برای ارسال دیدگاه لازم است ابتدا وارد سایت شوید