کانال تلگرام
امیر حسین جوکاری

جی کوئری یا آنگولار

امیر حسین جوکاری
- ۵ ماه قبل، یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، ساعت 23:17

آقای ملکی بعد از جاوا اسکریپ

آنگولار یاد بگیرم یا جی کوئری

 

امیر حسین جوکاری - عضویت : 1398/12/11 ، ،
حمید رضا ملکی

حمید رضا ملکی

۵ ماه قبل، دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ساعت 18:53

سلام.. هر دو...

حمید رضا ملکی - عضویت : 1396/2/22 ، ،
امیر حسین جوکاری

امیر حسین جوکاری

۵ ماه قبل، دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ساعت 20:28

آقای ملکی کدام؟.......

را اول یاد بگیرم..

امیر حسین جوکاری - عضویت : 1398/12/11 ، ،
حمید رضا ملکی

حمید رضا ملکی

۵ ماه قبل، دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ساعت 22:42

اول jquery را یاد بگیرید

حمید رضا ملکی - عضویت : 1396/2/22 ، ،
امیر حسین جوکاری

امیر حسین جوکاری

۵ ماه قبل، دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ساعت 23:10

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی

ممنون ممنون ممنون

امیر حسین جوکاری - عضویت : 1398/12/11 ، ،
برای ثبت پاسخ باید وارد سایت شوید