در این فصل به توضیح عملکرد چند تابع مهم در جاوا اسکریپت خواهیم پرداخت. از این توابع می‌توان برای ارتباط و تعامل دوطرفه با کاربر استفاده کرد.


در این فصل با سه تابع کاربردی prompt ، alert و confirm در زبان جاوا اسکریپت آشنا خواهیم شد.

از این توابع برای ارتباط با کاربر توسط پنجره ای که نشان داده میشود، میتوان استفاده کرد.

تابع alert

قاعده ی نوشتاری :

alert(message);

این تابع پیغامی را به کاربر نشان می دهد و اجرای اسکریپت برنامه را تا زمانی که کاربر بر روی دکمه Ok کلیک کند متوقف می کند. برای مثال :

alert("Hello");

با اجرای کد فوق پنجره ای نمایان میشود که پیغام "Hello" در آن وجود دارد. این پنجره کوچک با پیغامی که در آن وجود دارد پنجره modal نامیده می شود. واژه modal به این معناست که کاربر تا زمانی که عملیاتی در این پنجره انجام ندهد نمی تواند با قسمت های دیگر صفحه ارتباط برقرار کند(در این مورد تا زمانی که بر روی دکمه Ok در این پنجره کلیک کند).


تابع prompt

تابع prompt دو پارامتر می پذیرد :

result = prompt(title[, default]);

این تابع پنجره‌ای modal با یک پیغام متنی به همراه یک تکس باکس (جعبه متن) و کلیدهای Ok و Cancel را نشان می دهد.

title در نمونه مثال بالا متنی است که به کاربر نشان داده میشود و default دومین پارامتر این تابع بوده که اختیاری است و مقدار اولیه را برای  تکس باکس (جعبه متن) مشخص میکند.

کاربر ممکن است در پنجره باز شده متنی را تایپ کند و بر روی Ok کلیک کند و یا می‌تواند بر روی دکمه Cancel کلیک کند. فراخوانی تابع prompt مقداری که کاربر در جعبه متن وارد کرده است را برمی گرداند. در صورتی که بر روی دکمه Cancel کلیک شده باشد مقدار null مقدار برگشتی خواهد بود. برای مثال :

let age = prompt('How old are you?', 100);

alert(`You are ${age} years old!`); // You are 100 years old!

نکته :دومین پارامتر تابع prompt اختیاری است اما اگر در نظر گرفته نشود در مرورگر IE مقدار "undefined"در جعبه متن قرار می گیرد. پس بهتر است مقداری پیش‌فرض برای آن مشخص کرد.


تابع confirm

قاعده نوشتاری :

result = confirm(question);

تابع confirm پنجره ای modal به همراه یک سوال و دو دکمه Ok و Cancel را نشان می دهد. در صورتی که بر روی Ok کلیک شود نتیجه بازگشتی true بوده و در غیر این صورت این مقدار false است. برای مثال :

let isBoss = confirm("Are you the boss?");

alert( isBoss ); // true if OK is pressed