برای مشخص کردن آدرس یک فایل در پوشه های موجود در سایت میتوان از روش های مختلف آدرس دهی در HTML استفاده کرد. در این فصل به معرفی این روش ها می پردازیم.


   مسیر    توضیح
   <img src="picture.jpg">    تصویر picture.jpg در همان فولدری قرار دارد که صفحه ی جاری قرار دارد.
   <img src="images/picture.jpg">    تصویر picture.jpg در فولدر images (که خود فولدر images در فولدر صفحه ی جاری قرار دارد) قرار گرفته است.
   <img src="/images/picture.jpg">    تصویر picture.jpg در فولدر images (که خود فولدر images در ریشه وب سایت ما قرار دارد) قرار گرفته است.
   <img src="../picture.jpg">    تصویر picture.jpg در فولدری یک سطح بالاتر از فولدر جاری قرارگرفته است.

مسیر های فایل در HTML

مسیر فایل، مکان یک فایل را در ساختار پوشه ای صفحات سایت مشخص میکند.

مسیر های فایل در مواقعی که نیاز به اتصال به فایل های خارجی داریم استفاده میشود مانند :

  • صفحات وب
  • تصاویر
  • صفحات استایل
  • جاوا اسکریپت

مسیر های Absolute  (مطلق) 

یک مسیر absolute یک آدرس کامل برای یک فایل اینترنتی است :

<img src="https://www.w3schools.com/images/picture.jpg" alt="Mountain">

نکته : تگ <img> و صفات src و alt مربوط آن قبلا در فصل آشنایی با تصاویر توضیح داده شدند.


مسیر های Relative (نسبی) 

یک مسیر relative اشاره به فایلی دارد که نسبت به صفحه ی جاری آدرس دهی میشود.

در نمونه مثال زیر آدرس تنظیم شده برای src اشاره به فایلی دارد که در فولدر images قرار دارد که خود این فولدر در ریشه ی اصلی وب سایت ما واقع شده است :

<img src="/images/picture.jpg" alt="Mountain">

در نمونه مثال زیر آدرس تنظیم شده برای src اشاره به فایلی دارد که در فولدر images قرار دارد که خود این فولدر در فولدر جاری (منظور از فولدر جاری فولدریست که صفحه ی جاری در آن قرار گرفته است) واقع شده است :

<img src="images/picture.jpg" alt="Mountain">

در نمونه مثال زیر آدرس تنظیم شده برای برای src اشاره به فایلی دارد که در فولدر images قرار دارد و خود این فولدر یک سطح بالاتر از فولدر جاری است :

<img src="../images/picture.jpg" alt="Mountain">

استفاده از مسیر Absolute یا Relative ؟

تا آنجایی که ممکن است از مسیر های فایل  relative استفاده کنید.

وقتی شما از مسیر های relative استفاده میکنید ، صفحات وب سایت شما به آدرس اینترنتی شما (برای مثال در سایت ما www.learnsource.net) وابستگی نخواهند داشت و در صورتی که در آینده تغییری در نام دامنه ی شما ایجاد شود از تغییرات در امان خواهید بود.