استفاده از Layout برای ایجاد صفحات وب یکی از ارکان CSS است. با استفاده از تکنیک های مختلف Layout میتوانیم مکان قرارگیری عناصر در صفحه را نسبت به سایر اجزای دیگر کنترل کنیم و طرح های پیچیده چند ستونی ایجاد کنیم که بسیار انعطاف پذیر باشد.

این تکنیک ها در طول زمان تغییرات زیادی را تجربه کرده اند. در گذشته و روزهای اولیه وب ما از جداول برای ایجاد ساختار و ستون های صفحات وب استفاده میکردیم. با گذشت زمان تکنیک هایی مانند Float به زبان CSS اضافه شد، در حال حاضر هم از Flexbox و Grid استفاده میشود. در این دوره نگاهی به این تکنیک ها خواهیم داشت و شما را با نحوه کار با آنها آشنا میکنیم..