زمانی که از مبانی اصلی برنامه نویسی فراتر رفتید، به یک پایگاه داده نیاز خواهید داشت. پایگاه های داده یک ساختار سازگار برای ذخیره و بازیابی مقادیر زیادی از داده ها فراهم میکنند. پایگاه های داده ای به برنامه نویسان اجازه می دهند برنامه های پیچیده تری بسازند که می توانند سفارش بگیرند، پرداخت ها را پردازش کنند و اطلاعات را برای مراجعات بعدی کاربران ذخیره سازی کنند.

این دوره پایه و اساسی را برای ورود به برنامه نویسی پایگاه داده ای را فراهم میکند. در این دوره به مبانی پایگاه داده ای میپردازیم، برخی از این مبانی عبارت اند از:

  • آشنایی با اصطلاحات پایگاه داده ای رابطه ای
  • آشنایی با کلید های اصلی و خارجی
  • طراحی یک پایگاه داده ای
  • ایجاد جداول
  • تعاریف روابط میان جداول
  • نوشتن کوئری ها
  • مدل سازی پایگاه داده ای
  • واکشی اطلاعات از پایگاه داده