طراحی سایت هایی که بتوانند با زبان های مختلف کار کنند یکی از ملزومات امروز طراحی سایت است، در واقع شما با طراحی و ساخت سایت های چند زبانه میتوانید محدوده کاربران خود را از یک منطقه محدود به سراسر جهان گسترش دهید و از مزایای آن بهره مند باشید. همیشه ساخت سایت های چند زبانه ما را با چالش هایی رو به رو میکرده است که قرار است در این دوره به بیشتر سوالات شما در این باره پاسخ دهیم.

در این دوره طراحی سایت چند زبانه را با استفاده از تکنولوژی قدرتمند ASP.NET Core فرا خواهیم گرفت..

برای یادگیری بهتر و کارامد تر این دوره موارد زیر را به عنوان پیشنیاز در نظر داشته باشید:

  • آشنایی با زبان سی شارپ
  • آشنایی با فریمورک ASP.NET Core و معماری MVC

 multilanguageSite