یکی از روش های اطلاع رسانی در هر سایتی استفاده از ایمیل و پیامک است که میتواند مخاطبین شما را از رخدادهای مختلف آگاه کند. برای مثال در زمان ثبت نام کاربران در سایت شاید بخواهید ایمیل و یا پیامک فعال سازی برای آنها ارسال کنید. در این دوره به آموزش ارسال ایمیل و پیامک در ASP.NET Core خواهیم پرداخت.

emailmessage