کانال تلگرام

آموزش طراحی سایت

آموزش طراحی سایت

زمانی که تصمیم گرفتید به یک طراح سایت تبدیل شوید ، باید زبان ها و تکنولوژی ها گوناگونی را فرا بگیرید تا بتوانید یک وب سایت را راه اندازی کنید. تجربه من در این زمینه نشان میدهد اکثر کسانی میخواهند این حرفه را شروع کنند با تحقیق در فضای اینترنت دچار سر درگمی میشوند. و دلیل آن هم این است که با تکنولوژی ها و زبان هایی رو به رو هستند که نمیدانند کدام را اول شروع کنند و کدام را بعدا. مهارت هایی که به ترتیب در این بخش یاد میگیرید به شما کمک میکند در طراحی سایت حرفه ای شوید.

دوره های زیر گام های اصلی شما برای یادگیری مهارت مورد نظراتان هستند